NATIN-MBO

INFORMATIE EN COMMUNCATIE (ICT)

Doel van het NATIN
Het NATIN heeft als doel het afleveren van kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en de dienstensector.

Doel van het NATIN
Het NATIN heeft als doel het afleveren van kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en de dienstensector.

Waarom een ICT -richting?
De aanleiding voor het opstarten van een Informatie & Communicatie Technologie opleiding (ICT-opleiding) op het NATIN-MBO ligt in het navolgende:

 • Het bedrijfsleven heeft een grote behoefte aan ICT opgeleide mensen op MBO-niveau;
 • Het Ministerie van Onderwijs heeft binnen zijn beleid opgenomen om het opleidingenaanbod in de komende jaren te vergroten, met name binnen sectoren waar er een grote behoefte bestaat zoals de ICT-sector;
 • De instroom bij de technische opleidingen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, waarbij ook de behoefte voor meer keuze uit diverse MBO-opleidingen is toegenomen;
 • De snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT, zowel nationaal als internationaal.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding dient men minstens in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

 • LTS-C diploma
 • MULO-B diploma en geslaagd zijn voor het toelatingsexamen NATIN
 • MULO-B diploma met LTO-C certifiaat (indien men niet geslaagd is voor het toelatings-examen NATIN)

Duur
De opleiding is een dagopleiding en bestaat uit een 2-jarig en een 4-jarig traject.

Doel van de opleiding
Tijdens de opleiding leer je alles wat je als Medewerker ICT of ICT-Beheerder moet kunnen. Je leert hoe je hard- en software moet installeren en hoe je updates en uitbreidingen maakt.
Ook leer je hardware aan te passen aan nieuwe situaties en hoe je software preventief beveiligt. Verder leer je hoe je storingen in de hard -en software verhelpt en hoe je virussen ongedaan maakt.

Structuur van de opleiding
De eerste twee leerjaren (1e en 2e leerjaar) van de ICT opleiding zijn algemeen van aard. Aan het einde van het 2e leerjaar heb je het niveau van een Medewerker Beheer ICT bereikt en kan je reeds met een diploma uitstromen. In het derde leerjaar kan je kiezen uit twee specialisaties:

 • Applicatieontwikkeling of
 • ICT-Beheer

In het 4e leerjaar kan je afhankelijk van de gekozen specialisatie afstuderen:

 • Applicatieontwikkeling
  • Applicatieontwikkelaar of
  • IT multi media specialist

 • ICT-Beheer
  • ICT– beheerder of
  • Netwerkbeheerder

Vakkenpakket
Gedurende de opleiding komen o.a. de volgende vakonderdelen aan de orde:
Applicatieontwikkeling

 • Ontwerpen van applicaties (bv databases)
 • Implementeren en onderhouden van applicaties
 • Websites bouwen
 • Vertalen van de informatiebehoefte in bruikbare applicaties

ICT-Beheer

 • Onderhoud en beheer informatiesystemen 
 • Onderhoud en beheer netwerken
 • Helpdesk
 • Datacommunicatie

Beroepsbeeld
Gedurende de opleiding komen o.a. de volgende vakonderdelen aan de orde:
Applicatieontwikkeling
De applicatieontwikkelaar/IT multi media specialist ontwikkelt nieuwe toepassingen en past bestaande aan. Naast analytisch en probleem-oplossend vermogen is een behoorlijke kennis van ontwikkeltechnieken, programmeertools en besturingssystemen vereist.

ICT-Beheer
De ICT/Netwerkbeheerder richt zich primair op het onderhoud, het beheer en de beveiliging van kleine tot middelgrote hybride netwerken. Daartoe maakt hij of zij gebruik van allerlei protocollen, besturings- en toepassingssoftware.

Een nieuwe vorm van onderwijs
De ICT-opleiding van het NATIN is gebaseerd op internationale standaarden (Caribbean Vocational Qualifications/CVQ) en volgens de modernste didactische principes Competentiegericht Onderwijs/CGO). Op basis van de behoefte van het werkveld en in samenspraak daarmee wordt een curriculum ontwikkeld, waarin vaardigheden, beroepsattitude en kennis centraal staan (CGO). Ook staat centraal het ontwikkelen van (zoveel mogelijk) “echte” praktijksituaties van waaruit studenten de benodigde competenties voor een beroepsbeoefenaar kunnen verwerven.

Inschrijving en selectie
Inschrijving voor de ICT-opleiding zal de komende jaren alleen mogelijk zijn na selectie. Hiertoe dient men zich eerst te registreren bij het NATIN (zie ook website). Met behulp van ondermeer intakegesprekken vindt de uiteinde-lijke selectie plaats. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Beroepsmogelijkheden en vervolg opleidingsmogelijkheden
Geslaagden voor het eindexamen NATIN-MBO krijgen een diploma. Men kan doorstromen naar vervolgopleidingen zoals:

 • HBO technische opleidingen zoals het Poly-Technic College (ICT Bachelor opleiding)
 • Universiteit

Na het NATIN kan men op middelbaar niveau de volgende werkzaamheden verrichten.

Applicatieontwikkeling (IT multi media specialist of Applicatieontwikkelaar)
De applicatieontwikkelaar en de IT multi media specialist werken in de sector ICT. Zij werken bij bedrijven die besturingssoftware, toepassings-software, entertainmentsoftware en/of IT-media producten ontwikkelen. Dit kunnen bedrijven zijn in zowel het klein-, midden- als grootbedrijf. De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar/IT multi media specialist is het ontwikkelen en realiseren van (delen van) software en/of IT-mediaproducten. Te denken valt aan besturingsprogrammatuur, netwerk-programmatuur, webbased applicaties, games en andere entertainmentsoftware, en websites.

ICT-Beheer (ICT-Beheerder of Netwerkbeheerder)
ICT-beheer speelt zich af bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. De functionaris werkt dan ook in de sector ICT. De medewerker krijgt in toenemende mate te maken met koppelingen tussen diverse informatiesystemen. Telecommunicatie en ICT zijn al lang geen gescheiden domeinen meer en in veel gevallen zal de functionaris met betrekking tot het ontwikkelen en beheren van onderdelen van informatiesystemen ook te maken krijgen met telecommunicatie, zowel op het gebied van hardware als van software.

Bezoek website